Skandinavias største online utvalg av belger!

GUMMIBELGER

Hvor bruker jeg gummibelger?

Belger brukes til å beskytte bevegelige maskindeler mot støv, smuss og andre fremmedlegemer. Dette reduserer risikoen for driftsstopp til et minimum og forlenger maskinens levetid. Samtidig beskyttes maskinoperatører og andre mot skade fra kontakt med de bevegelige delene. Dette sørger for optimal sikkerhet.

Belger brukes også i økende grad i maskindesign, der de i tillegg til å beskytte bevegelige deler også egner seg godt til å dekke forskjellige områder. De kan være med på å gi produktet et attraktivt utseende, og takket være de fleksible foldene er det lett å tilpasse størrelsen.

Bredt utvalg i standardserien

Utvalget i standardserien omfatter fire typer belger: Sylindriske foldebelger, koniske foldebelger, belger med én fold og gummiskivebelger.

 
 

Foldebelger

Alle vanlige størrelser laget av allsidige, holdbare materialer

Foldebelgene i standardserien er stort sett fremstilt av materialene Molerit® eller kloropren.

Molerit® er et termoplastisk materiale med gummilignende egenskaper og høy kjemikaliebestandighet. Materialet (T59) har en hardhet på 59,5 Shore A (DIN 53905), er svart på farge og har en brukstemperatur på mellom -32 °C og +70 °C (maks. temperatur 85 °C). Molerit® er svært værbestandig, men har begrenset motstandskraft mot olje og fettstoffer.

Kloropren (CR) har en hardhet på 60 Shore A (DIN 53505), er svart på farge og har en brukstemperatur på mellom -45 °C og +95 °C (maks. temperatur 120 °C). Materialet er værbestandig og har dessuten høy motstandskraft mot syrer og løsemidler.

I tillegg tilbyr vi et mindre antall foldebelger av nitrilgummi (NBR) i standardserien.

Se mer om materialegenskaper

Skreddersydd design eller andre farger?

Hvis du har spesielle behov med hensyn til mål, materialer, utforming og farger, kan vi også fremstille spesialtilpassede foldebelger. Leveringstiden er forholdsvis kort, og verktøysomkostningene er lave.

 
Sylindrisk foldebelg
Sylindrisk foldebelg
Enfoldsbelg
Belg med én fold
Konisk foldebelg
Konisk foldebelg

Gummiskivebelger

Tar opp minimum plass når komprimert

I mange sammenhenger kan det være praktisk å bruke en belg som tar minimalt med plass i sammenpresset tilstand.

Gummiskivebelger er fremstilt av gummiskiver som er vulkanisert/støpt sammen. Belgene tar svært liten plass når de er foldet sammen, i forhold til uttrekkslengden. Dvs. at forskjellen mellom maksimumslengden (Lmax) og minimumslengden (Lmin) er stor.

Gummiskivebelger fremstilles av klor-sulfonyl-polyetylen (CSM), som har en hardhet på 65 Shore A. De er svart på farge, og brukstemperaturen ligger på mellom -20 °C og +110 °C. Materialet har relativt god motstandskraft mot olje og kjemikalier og er svært værbestandig.

Se mer om materialegenskaper

Alternative endeavslutninger på skivebelger

Gummiskivebelgene i standardserien har mansjett i begge ender av belgen, som festes med spennring.

Gummiskivebelger kan produseres i andre størrelser, og i tillegg til mansjett kan de ha flens, avstandsflens og blind (lukket) avslutning – eller kombinasjoner av disse.

Mansjett som avslutning på skivebelg
Figur 1: Gummiskivebelg med mansjett til festing med spennring. Kombinasjon med flens er mulig. Produktene i standardserien har mansjett i begge ender av belgen.
 
 
 
 
Flens som avslutning på skivebelg
Figur 2: Gummiskivebelg med flens laget av den siste folden. Festes med spennring og forsenkede skruer. Kombinasjon med mansjett er mulig.
 
 
 
Avstandsflens som avslutning på skivebelg
Figur 3: Gummiskivebelg med avstandsflens. Festes med spennring og skruer. Kombinasjon med mansjett er mulig.
 
 
Skivebelg med blind (lukket) avslutning
Figur 4: Gummiskivebelg med blind (lukket) avslutning utført ved å skjære av ytre fold. Kombinasjon med mansjett eller flens er mulig.
 
 

Standardbelger

Standardbelger

Se standardserien av belger i webshoppen.

Andre typer belger?

I tillegg til foldebelger og gummiskivebelger produserer vi også kassebelger og vangebeskyttere etter behov. Det er mulig å bestille spesialbrosjyrer.

Kontakt oss allerede i utviklingsfasen for veiledning om hvordan du optimaliserer løsningen.

 
 
Andre typer belger?